Zamawianie egzaminu praktycznego na prawo jazdy w Anglii


Bookowanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy w Anglii

Kliknij w poniższy link w celu zamówienia egzaminu, jeśli masz problemy z angielskim,

postepuj wedle poniższych wskazówek

https://pt.dsa.gov.uk/tests/tests_E/pt/data_processing.asp

Kliknij Book a test (otworzy się nowe okno)

Zaznacz test type

Test category B

Kliknij Next

Jeśli pójdziesz na test sam, nie zaznaczaj nic, lecz jeśli chcesz wziąć kolegę, który będzie

Ci tłumaczył, co mówi egzaminator, zaznacz pierwszą opcję na yes

Kliknij next

Wpisz swój numer prawa jazdy provisional

Theory test pass certificate number - wpisz swój swoj numer certyfikatu testu teoretycznego na prawo jazdy w UK

Wpisz datę zdania testu teoretycznego (jest ona widoczna na certyfikacie)

Surname - nazwisko

Date of Birth - Twoja twoja data

Kliknij Next

Would you like to search by post code - wpisz swój swoj kod pocztowy umożliwi Ci to znalezienie najbliższego Ci centrum zdawania

Kliknij Next

Zaznacz centrum, w którym chcesz zdawać

Kliknij Next

Jeśli chcesz zdawać w określonym dniu, zaznacz to, jeśli nie - pozostaw zaznaczone

pierwsze pole none

Jeśli zdajesz egzamin na samochodzie swojego instruktora, w ostatnim polu wpisz jego

numer ADI

Kliknij Next

Wybierz odpowiadającą Ci datę i godzinę

Kliknij Next

Kliknij Next

Podaj swoje dane :

Title - tytuł tytul mr

First names - imię/imiona

Surname - nazwisko

House number or house name - numer lub nazwa domu

Street - ulica

Town - miasto

Postcode - kod pocztowy

Kliknij Next

Spawdź poprawność danych i kliknij Next (jeśli są niepoprawne, kliknij previous, by

powrócić do poprzedniej strony i je zmienić)

Dokonaj zapłaty za egzamin, list informujący Cię o dacie i miejscu egzaminu otrzymasz

pocztą

(Carholders name - nazwisko

Card number - nr karty

Valid from - ważna od

House number or house name - nr lub nazwa domu 

Street - ulica

Town - miasto

Postcode - kod pocztowy)

Strona główna || Samochody osobowe || Samochody ciężarowe i autobusy || Motocykle || Co potem?